Opstaldning

Boksene i stalden er på ca. 12 kvm, 265 cm loft højde, udlufting for godt inde miljø.

Hver boks har min. 1 vindue med tremmer som kan åbnes så hesten kan stikke
hovedet ud og kikke på omverdenen.

Vores saddelrum er på ca. 10 kvm, opvarmet.

Ny rytterstue med varme, køkken, køleskab og fjernsyn(evt til børn) er på 33 kvm.

Vi har ligeledes 3 strigle/opsadlings-pladser med ekstra kraftig belysning, en ting smeden er meget 
glad for. Samt indendørs vaskeplads.

Fodring sker 3 gange i døgnet og kan bestå af, roepiller, müsli
  samt wrap. Yderligere er der halm på vinterfold. Der er mulighed for at tilføje
 yderligere produkter i fodringen for egen beregning.

Yderligere er det muligt selv at medbringe eget foder.

Hestene bliver trukket ud/ind så tidligt/sent som muligt, for at sikre hesten så mange timet ude som det
 kan lade sig gøre. Dvs om vinteren er de ude ca.5-6 timer, og om sommeren er de ude hele døgnet, hvis
 det er det ejeren ønsker.


Bokse i staldbygning


Boks ca 12 kvm

 
Striglepladserne
 

          
 Rytterstuen

 


 Saddelopbevaring ligger i staldBokse i stald 2